Menu

Oferta

Typ MB

Typ MB

Ogólne właściwości:

 • 2 transformatory o mocach 30 lub 50 kVA
 • Standardowe napięcie 400 V/50 Hz,
 • Siła docisku siłownika przy 6 barach 740 daN
 • Siłownik jednoskokowy 100 mm
 • lub siłownik dwuskokowy 80 + 20 mm,
 • Wymiary docisku 150 mm x 150 mm,
 • 2 otwory, rozstaw 63 mm, - Skuteczny rozstaw docisków 133/223/313 mm,
 • Głębokość skuteczna na osi siłownika 150 mm
 • Urządzenie jest całkowicie chłodzone wodą (transformator, łączenia wtórne, dociski),
 • Regulacja natężenia prądu zgrzewania przez płynne przesunięcie fazowe lub adaptacyjną regulację, w zależności od wyboru WCC
 • Dwuręczny pulpit sterowniczy dla opcji siłownika SC lub DC. 

Szczegółowe opcje:

 • Zestaw dodatkowy do dostosowania uchwytów elektrod specjalnych do zgrzewania punktowego (X2),
 • Program ręcznej regulacji nacisku dla siłowników jedno- i dwuskokowych*,
 • Program elektronicznej regulacji nacisku dla siłowników jedno- i dwuskokowych*.
 • Analogowy czujnik nacisku*,
 • Elektroniczna regulacja nacisku zgrzewania*.